De CE-markering: Bizz Solutions wijst u de weg in dit doolhof van regels

Europese richtlijnen

Veel industriële producten moeten voldoen aan de Europese wetgeving voordat ze op de Europese markt mogen worden verhandeld. Als zo’n product gemarkeerd is met het CE-logo, dan weet de consument dat het voldoet aan de Europese eisen ten aanzien van gezondheid en veiligheid en dat het verenigbaar is met de geldende milieubeschermingsnormen.

De CE-markering dient het vrije goederenverkeer binnen Europa te bevorderen en heeft tevens het beschermen van de consument als doel. Ongeacht waar de producten worden gefabriceerd mogen ze, zodra ze een CE-markering hebben, worden verhandeld in de EER. Onder de Europese Economische Ruimte vallen alle EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Nationale overheden mogen hierbij geen aanvullende eisen stellen. Voldoen producten niet aan de Europese richtlijnen, dan is CE-markering niet toegestaan. Deze producten mogen dan niet binnen de EER worden verkocht.

De fabrikant en de CE-markering

De fabrikant dient:

  • Een conformiteitsbeoordeling uit te voeren
  • De EG-conformiteitsverklaring op te stellen
  • Een technisch constructiedossier (TCD) samen te stellen
  • Het product ook te laten onderzoeken door een bevoegde keuringsinstantie (notified body), als de richtlijnen voor een specifiek product dit voorschrijven.
  • De CE-markering op het product aan te brengen

Handelaars en distribiteurs

Groothandelaars en distributeurs moeten controleren of het product de vereiste CE-markering draagt en of de benodigde documentatie van de fabrikant aanwezig is. Wordt het product geïmporteerd van buiten de EER, dan moet de importeur nagaan of de fabrikant alle noodzakelijke stappen heeft genomen. Ook in dit geval zal de fabrikant, op aanvraag, de vereiste documentatie moeten leveren.

Importeurs of distributeurs die een product onder eigen naam of handelsmerk gaan verhandelen, nemen feitelijk de verantwoordelijkheden van de fabrikant over. Zij moeten zorgen dat zij beschikken over voldoende informatie over het ontwerp en de vervaardiging van het product.

Bizz Solutions geeft advies en informatie

Bizz Solutions kent de weg in de wirwar van de regelgeving, daardoor kunnen wij u snel en kundig adviseren. Door middel van een Quick Scan van het product in kwestie, kunnen wij een indicatie geven van de door te lopen trajecten en de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Deel deze blog