De kennelijk onredelijk ontslagprocedure

Wanneer u een werknemer heeft aangenomen, kan het zijn dat deze op den duur moet worden ontslagen. Dit kan verschillende redenen hebben. Echter in sommige gevallen kan er volgens de werknemer sprake zijn van een onredelijk ontslag. In dat geval kan de werknemer een kennelijk onredelijk ontslag procedure starten. In dit blog leggen wij uit wat dit precies inhoudt.

Wanneer u een werknemer heeft aangenomen, kan het zijn dat deze op den duur moet worden ontslagen. Dit kan verschillende redenen hebben. Echter in sommige gevallen kan er volgens de werknemer sprake zijn van een onredelijk ontslag. In dat geval kan de werknemer een kennelijk onredelijk ontslag procedure starten. In dit blog leggen wij uit wat dit precies inhoudt. 

 

Wat is een kennelijk onredelijk ontslag?

Er zijn diverse gevallen wanneer er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag. Bijvoorbeeld:

 • Er is geen reden voor het ontslag opgegeven; 
 • Er zijn valse redenen voor het ontslag opgegeven; 
 • De gevolgen van het ontslag voor de werknemer wegen zwaarder dan de belangen van de werkgever; 
 • Het ontslag van de werknemer is gebaseerd op een werkweigering. Deze werkweigering is volgens de werknemer gebaseerd op ernstige gewetensbezwaren; 
 • Er is geen werk meer voor een werknemer die arbeidsongeschikt is geworden door het uitgevoerde werk bij de werkgever; 
 • Er is een ontslag gegeven terwijl er sprake was van een ontslagverbod. 

 

Wat is een kennelijk onredelijk ontslag procedure?

Indien de werknemer die ontslagen is, van mening is dat dit onredelijk was, dan kan de werknemer een kennelijk onredelijk ontslag procedure starten. Op die manier kan de werknemer alsnog een ontslagvergoeding vorderen. De werknemer heeft tot 6 maanden na de ontslagdatum de tijd om deze procedure te starten.

 

De procedure

De procedure vangt aan met een dagvaarding. In deze dagvaarding staat opgenomen waarom de werknemer van mening is dat er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. Daarnaast geeft de werknemer ook aan welke ontslagvergoeding de werknemer wenst te ontvangen.

Vervolgens heeft de werkgever 4 weken de tijd om schriftelijk te reageren op de dagvaarding van de werknemer.

De kantonrechter zal de verdere procedure bepalen. Er zijn geen vaste vereisten aan de hand waarvan de rechter bepaalt of er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. Toch zal de rechter de volgende factoren laten mee wegen:

 • De duur van het dienstverband; 
 • De leeftijd van de werknemer; 
 • De reden van opzegging van het dienstverband; 
 • Eventuele verwijtbaarheid rondom het ontslag aan de kant van de werkgever of de werknemer; 
 • Het functioneren van de werknemer; 
 • De financiële positie van de werkgever; 
 • Eventuele arbeidsongeschiktheid van de werknemer en de oorzaak daarvan; 
 • De inspanning van de werkgever om voor de werknemer ander passend werk te vinden;
 • De kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt;
 • De vraag of de werkgever al vrijwillig een bepaalde ontslagvergoeding heeft aangeboden en zo ja, de hoogte van deze vergoeding' 

 

Schadevergoeding

Indien er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag dan heeft de werknemer recht op een schadevergoeding. De werknemer moet wel om deze schadevergoeding verzoeken. De werknemer moet daarbij aantonen welke schade hij heeft geleden. De rechter bepaalt vervolgens de hoogte van de schadevergoeding. 

De rechter legt niet altijd een schadevergoeding op. Hij kan ook bepalen dat de werkgever de arbeidsovereenkomst moet herstellen. In dat geval zal de rechter een afkoopsom vaststellen. De werkgever kan er dan voor kiezen om de werknemer niet meer in dienst te nemen maar een afkoopsom te betalen aan de werknemer.

Heeft u nog vragen of een conflict met uw werknemer? Neem dan contact met ons op.

Deel deze blog