Vereniging van Eigenaren: wat als een appartementseigenaar appartementsrecht gebruikt in strijd met bestemming?

Het kan voorkomen dat een appartementseigenaar zijn appartementsrecht gebruikt in strijd met de bestemming zoals bepaald in het splitsingsreglement. Wat kunnen de andere appartementseigenaren daar tegen doen?

Gebruiken conform bestemming

Een appartementseigenaar dient zijn appartementsrecht te gebruiken conform bestemming zoals bepaald in het splitsingsreglement. Stel dat het splitsingsreglement een bestemming ‘’woonhuis’’ bevat, dan handelt de appartementseigenaar in strijd met de beste
mming als deze zijn appartementsrecht gebruikt als café. De bestemming dient naar objectieve maatstaven te worden uitgelegd. Als een vergunning verleend is voor het gebruik als café, dan wordt strijdigheid met het splitsingsreglement niet opgeheven. Een vergunning laat de verplichtingen tegenover de VvE namelijk bestaan.

Optreden tegen strijdig gebruik

Indien een appartementseigenaar zijn appartementsrecht gebruikt in strijd met de bestemming zoals bepaald in het splitsingsreglement, kunnen de overige appartementseigenaren hiertegen optreden. Zij zijn in beginsel gerechtigd om aan de onrechtmatige situatie een einde te maken. Dit dient wel op tijd te gebeuren, omdat na 20 jaar sprake is van verjaring. De verjaring begint te lopen op het moment dat de leden van de VvE bekend waren of hadden kunnen zijn met het strijdige gebruik.
Conclusie
Een appartementsrecht moet worden gebruikt overeenkomstig de bestemming die eraan is gegeven in het splitsingsreglement. Een vergunning maakt dit niet anders. De overige appartementseigenaren kunnen optreden tegen een appartementseigenaar die zijn appartementsrecht in strijd met de bestemming zoals bepaald in het splitsingsreglement gebruikt. Dit dient binnen 20 jaar na kenbaarheid van het strijdige gebruik te gebeuren.


Wilt u optreden tegen een appartementseigenaar die zijn appartementsrecht in strijd met de bestemming zoals bepaald in het splitsingsreglement gebruikt? Of heeft u een ander VvE-rechtelijk geschil? Neem dan contact met ons op. U kunt met ons in contact komen door te e-mailen naar info@bizz-solutions.nl of te bellen naar 010-3070461.

Deel deze blog