Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht is één van de meest veelzijdige rechten. Dit recht heeft betrekking op alles wat te maken heeft met schade die door een persoon wordt geleden. Denk hierbij aan:

  • Letselschade als gevolg van een aanrijding die u heeft veroorzaakt.
  • Schade als gevolg van een fout die u op werk heeft gemaakt.
  • Schade die u lijdt, doordat de wederpartij zich niet aan het contract houdt.
  • Schade die is veroorzaakt door een product dat u heeft verkocht.

Wat kan Bizz Solutions in deze voor u betekenen?

Wij kunnen u onder andere ondersteunen bij het voeren van verweer tegen aansprakelijkstelling en het aansprakelijk stellen van een schadeveroorzaker.