Afbeelding

Ruim 60 procent ZZP'ers nog niet voorbereid op nieuwe privacywet.

1 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere ondernemer eraan geloven: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt in werking. Deze nieuwe Europese richtlijn is vooral bedoeld om de privacy van Europese burgers beter te beschermen. Veel ondernemers weten echter niet of hun onderneming eveneens onder deze regelgeving valt en hebben geen idee welke maatregelen zij moeten nemen. Dit geldt met name voor ZZP’ers. 

Jessica Post, ondernemer en jurist bij Bizz Solutions,  vertelt: “Bij veel ZZP’ers bestaat onduidelijkheid over de werkingssfeer van de AVG: bij de gemiddelde ZZP’er heerst de veronderstelling dat de AVG niet op hem of haar van toepassing is.” Volgens Jessica Post realiseren ZZP’ers zich vaak niet dat ook zij persoonsgegevens verzamelen en verwerken. “En dat is verontrustend, aangezien iedere ondernemer over slechts één maand aan de richtlijn moet voldoen.”

De AVG geldt ook voor ZZP’ers

“Over het algemeen is er al snel sprake van het verzamelen van persoonsgegevens, ook bij ZZP’ers”, vertelt Jessica. Officieel wordt een persoonsgegeven gedefinieerd als elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen gegevens zoals naam, e-mailadres en BSN-nummer, waarbij bepaalde persoonsgegevens gecategoriseerd zijn als ‘bijzonder’, zoals etniciteit en politieke voorkeur. In die gevallen worden er strengere eisen gesteld aan het verzamelen of verwerken van de gegevens.

De AVG is dus al van toepassing wanneer persoonsgegevens in een bestand worden opgenomen.  Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een klantenbestand is opgenomen in (CRM)software, maar ook wanneer je de telefoonnummers van jouw klanten in je mobiele telefoon hebt opgeslagen.

Wellicht denkt menig ZZP’er nu: maar wacht eens, ik heb wel toegang tot persoonsgegevens maar die gegevens zijn eigendom van een ander bedrijf. Dit kan het geval zijn als je een boekhouder bent of apps ontwikkelt en toegang hebt tot een database. “In deze situaties is de AVG nog steeds van toepassing,” zegt Jessica, “echter, de hoeveelheid handelingen die je moet verrichten is anders.” Dit komt door het feit dat er een verschil wordt gemaakt tussen een verwerker en verwerkingsverantwoordelijke, waarbij men in de laatste positie meer maatregelen moet treffen omdat de verantwoordelijkheid (en dus aansprakelijkheid) groter is bij deze partij.

“De ZZP’er moet zich realiseren dat de nieuwe privacywetregeling ook op hem of haar van toepassing is. Het is zaak om je hierin te verdiepen om te beoordelen wat jouw positie is en welke zaken – van verwerkersovereenkomsten tot een privacyverklaring – je geregeld moet hebben. De boetes zijn namelijk niet mis.”

Onduidelijkheid in de AVG

De AVG is dus van toepassing op vrijwel elke ZZP’er, maar dat wil niet zeggen dat daarmee alles zonneklaar is. Veel ondernemers weten nog steeds niet welke maatregelen ze nu precies moeten treffen en dit zorgt bij velen voor irritatie. Want wanneer de ondernemer zich verdiept in de materie, blijkt dat deze lang niet zo duidelijk is. Men verwacht een helder stappenplan met uitleg, maar het stappenplan dat de overheid aanbiedt is allesbehalve helder en er blijkt geen duidelijk antwoord te vinden op de kernvraag: wat moet ik nu precies doen en hoe?

Een ander probleem is dat de AVG veel termen noemt die verder niet gedefinieerd zijn. Zo noemt de AVG het op grote schaal verwerken van persoonsgegevens als mogelijke indicator van een onderneming met een hoog risico. De term op grote schaal wordt echter niet gedefinieerd, waardoor er onduidelijkheid bestaat over wanneer men aan dit begrip voldoet. De AVG verwijst daarbij keer op keer naar de ondernemer zelf: de ondernemer dient zelf, aan de hand van de omstandigheden van het geval, een inschatting te maken over het risico van de gegevensverwerking. De richtlijn geeft wel handvaten, maar meer ook niet.

Tot slot wordt de ondernemer verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen, die een op het risico afgestemd beschermingsniveau waarborgen, maar de feitelijke invulling hiervan wordt aan de ondernemer overgelaten. 

Kortom, de AVG brengt een grote last voor de ondernemers met zich mee. De AVG lijkt uit de lucht gevallen te zijn en een groot aantal ondernemers is gestrest vanwege de wijzigingen die moeten worden doorgevoerd in een (nu nog) kort tijdsbestek.

Win advies in

Gezien de hierboven geschetste verwarring, zal het overgrote deel van de ondernemers advies nodig hebben bij de implementatie van de richtlijn in de onderneming. Met de naderende deadline ontpoppen zich dagelijks aanbieders die dé oplossing hiervoor beweren te hebben. Jessica Post raadt aan om hier kritisch naar te kijken: “Laat je goed adviseren, maar weet ook dat dit niet de hoofdprijs hoeft te kosten: je bent immers niet de enige ondernemer die deze vragen stelt. De prijs van de dienstverlening moet dit reflecteren.” 

Drie tips voordat je in zee gaat met een adviesbureau:

  1.       Spreek een vaste prijs af zodat je achteraf niet voor financiële verrassingen komt te staan.
  2.       Maak duidelijke afspraken over wat je als ondernemer zelf doet en wat je uit handen geeft.
  3.       Bundel krachten met andere ondernemers uit jouw branche. Jullie hebben tenslotte een gemeenschappelijk belang bij het inwinnen van het nodige advies. 

 

Meer informatie? Bekijk de website www.bizz-solutions.nl of neem contact op via info@bizz-solutions.nl of (010) 3075907.