De algemene voorwaarden van algemene voorwaarden

Elke ondernemer heeft wel eens gehoord van ‘algemene voorwaarden’, maar wat zijn dit nu precies? Wat mag er wel en niet in worden opgenomen? En hoe moeten deze naar de wederpartij kenbaar worden gemaakt? In deze blogpost zal ik de algemene voorwaarden van de algemene voorwaarden behandelen.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene bepalingen zijn een aantal standaardafspraken waarvan u als ondernemer wilt dat deze op alle producten en/of diensten van toepassing zijn. Doordat er sprake is van standaardafspraken hoeft u deze bepalingen niet bij elke overeenkomst op te nemen. U moet de algemene voorwaarden wel ter hand stellen (zie het vervolg). Vanaf dat moment zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

Belangrijke standaardafspraken

Er zijn een aantal belangrijke standaardafspraken die het beste kunnen worden opgenomen in de algemene voorwaarden.

Eén van de belangrijkste onderwerpen betreft de aansprakelijkheid. Wanneer uw onderneming aansprakelijk is voor welke schade dan ook, dan kan het schadebedrag erg hoog oplopen. Het is daarom aan te raden om de aansprakelijkheid te beperken tot bijvoorbeeld bepaalde vormen van schade of tot een bepaald schadebedrag. Het is echter niet toegestaan om de gehele aansprakelijkheid uit te sluiten.

 

Een andere belangrijk onderwerp betreft de betalingsvoorwaarden. Hierbij is vooral de betalingstermijn van belang. De wettelijke betalingstermijn is namelijk 30 dagen, maar slechts weinig ondernemers willen een maand op betaling van de factuur wachten. Daarom kunt u in uw algemene voorwaarden een andere termijn opnemen, bijvoorbeeld de meer gebruikelijke termijn van 14 dagen.

 

Ook over garanties kunnen soms bepalingen worden opgenomen in de algemene voorwaarden. Dit geldt echter alleen in geval er zaken wordt gedaan met een andere onderneming. De garanties voor consumenten zijn wettelijk vastgesteld en hier mag niet van worden afgeweken.

 

Verboden bepalingen

Zoals hierboven genoemd mag een ondernemer de aansprakelijkheid niet geheel uitsluiten. Tevens mogen er bij een consumentenkoop geen bepalingen over garanties zijn opgenomen in de algemene voorwaarden. Meer in het algemeen kan gezegd worden dat de algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend mogen zijn. Wat dit precies inhoudt en wanneer hier sprake van is verschilt per bepaling en zal beoordeeld moeten worden aan de hand van de omstandigheden in dat specifieke geval.

 

Het deponeren van de algemene voorwaarden

Vaak krijg ik de vraag of de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd moeten worden. Dit is geen verplichting, maar het kan wel handig zijn. Op deze manier zijn de algemene voorwaarden altijd op te vragen voor de wederpartij. Tevens kan het handig zijn als bewijs, door deponering kan namelijk altijd worden bewezen welke voorwaarden van toepassing waren op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam.

 

De kosten voor het deponeren van de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel bedragen € 18,- per set per kalenderjaar. Een vertaling telt als aparte deponering. Indien u uw algemene voorwaarden zowel in het Nederlands als het Engels hanteert, dan kost het deponeren u twee maal € 18,-.

 

De terhandstelling

Een belangrijk vereiste is de terhandstelling van de algemene voorwaarden, maar wat is dit ‘ter hand stellen’ nu precies?

Terhandstelling houdt in dat u de algemene voorwaarden aan de wederpartij aanbiedt. Dit kan op verschillende manieren. Als de overeenkomst online wordt aangegaan kan een link naar de algemene voorwaarden worden geplaats. Wel moet expliciet naar de algemene voorwaarden worden verwezen en de wederpartij moet bewust op ‘akkoord’ klikken.

Als er in een e-mail naar de algemene voorwaarden wordt verwezen, dan moet er in de e-mail een link staan die rechtstreeks naar de algemene voorwaarden leidt.

Een andere manier om de algemene voorwaarden te overhandigen is door deze uit te printen en daadwerkelijk aan de wederpartij te overhandigen. Ook kunnen de algemene voorwaarden bijvoorbeeld op de achterkant van de factuur worden geprint. In dit geval moet er wel op de voorkant van de factuur een verwijzing naar de algemene voorwaarden staan.

Wanneer de wederpartij expliciet om de algemene voorwaarden vraagt bent u verplicht deze eenmalig uit te printen en kosteloos te verstrekken.

 

Niet of niet juiste terhandstelling

Indien de algemene voorwaarden in het geheel niet of niet op een juiste wijze ter hand worden gesteld, dan kan de wederpartij stellen dat de algemene voorwaarden niet gelden. In dat geval gelden de regels die in de wet zijn opgenomen.

 

Mocht u nog vragen hebben over de algemene voorwaarden in het algemeen of wilt u onze hulp graag inschakelen bij het maken van uw algemene voorwaarden, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kan door te mailen naar info@bizz-solutions.nl of te bellen naar 010-3070461.

Deel deze blog