De financiële maatregelen die u kunt nemen tijdens de Coronacrisis

Vanwege het coronavirus zijn vele ondernemingen (gedwongen) gesloten. Dit kan financiële problemen veroorzaken. In dit blog wordt uiteengezet welke financiële maatregelen de overheid heeft genomen om ondernemers te ondersteunen.

Vanwege het coronavirus zijn vele ondernemingen (gedwongen) gesloten. Dit kan financiële problemen veroorzaken. In dit blog wordt uiteengezet welke financiële maatregelen de overheid heeft genomen om ondernemers te ondersteunen.

 

  1. Noodloket

Het noodloket is een eenmalige financiële tegemoetkoming voor ondernemingen die hun omzet geheel of gedeeltelijk hebben zien verdwijnen - vanwege de door de overheid getroffen maatregelen om het coronavirus - te bestrijden. De regeling omtrent de tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt, maar dit zal een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000,- zijn. Deze tegemoetkoming is met name bedoeld voor de horeca en andere bedrijven die gedwongen dicht moeten vanwege de 1,5 meter afstandseis.

 

  1. Uitstel van betalingen van belastingen

Voor de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/BTW en loonbelasting kan uitstel van betaling aangevraagd worden. Mocht de Belastingdienst akkoord gaan met dit verzoek, dan krijgt de ondernemer automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Het uitstel moet aangevraagd worden, maar wordt niet of nauwelijks inhoudelijk beoordeeld. Dit houdt in dat het uitstel in bijna alle gevallen verleend zal worden. Uiteraard legt de Belastingdienst dan ook geen boetes op voor het te laat betalen van bijvoorbeeld de loonheffingen of btw.

 

  1. Verlagen van de voorlopige aanslag

Het is goed mogelijk dat u als ondernemer door het coronavirus een lagere winst verwacht. Een voorlopige belastingaanslag kunt u wijzigen, zodat u direct minder belasting betaald. De voorlopige aanslagen van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kunnen worden gewijzigd. Zorg er wel voor dat de voorlopige aanslag later weer gewijzigd wordt als de winst weer terug om hoog gaat.

 

  1.  Verruiming van de BMKB

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijfregeling gaat versneld open. Dit heeft ervoor gezorgd dat ondernemers zich sinds vorige week hiervoor kunnen aanmelden.

 

Deze regeling kan gebruikt worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of voor de verhoging van hun rekening-courantkrediet. Vanwege het coronavirus staat nu het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat borg voor kredieten aan ondernemers. Op deze manier kunnen ondernemers gemakkelijker geld lenen, omdat in de normale regeling het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat wordt verstrekt. Nu de overheid borg staat bedraagt dit 90% van het borgstellingskrediet.  

 

  1. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Deze regeling is de vervanger van de Regeling werktijdverkorting. Deze regeling zorgt ervoor dat ondernemers een uitkering kunnen aanvragen bij het UWV, zodat de ondernemers het loon aan hun werknemers kunnen blijven betalen. In een eerder blog staat ruim uiteengezet hoe de NOW-regeling werkt.

 

  1. Coulanceregeling voor de WW-premiedifferentiatie

Op 1 januari 2020 is de WAB ingevoerd. Hierin zijn nieuwe regels met betrekking tot de WW-premie opgenomen. Het doel van de WAB is vaste contracten te stimuleren. Hierdoor is de WW-premie aangepast, waardoor u een hogere WW-premie betaald voor tijdelijk contracten en een lagere WW-premie voor vaste contracten. De lage WW-premie voor vaste contracten is 2,94% en de hoge WW-premie is 7,94%. Dit betekent dat er een verschil van 5% wordt gehanteerd. In overeenstemming met de Belastingdienst hadden werkgevers tot en met eind maart de mogelijkheid om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Deze termijn is nu, vanwege het coronavirus, verlengd tot 1 juli.

 

  1. Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen

De overheid wil ook zzp’ers tegemoetkomen, vandaar dat de overheid tijdelijk de zelfstandigen ook zal ondersteunen. Hiervoor zijn twee opties:

  • De zelfstandige kan een uitkering aanvragen bij de gemeente. Deze uitkering is voor maximaal 3 maanden en de hoogte van de uitkering is het sociaal minimum.
  • De zelfstandige kan een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. De lening heeft als doel om liquiditeitsproblemen op te lossen.

 

Conclusie

De overheid heeft in het kader van het coronavirus verschillende maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen. Aan al deze regelingen zitten natuurlijk wel enige vereisten. Heeft u hulp nodig met het aanvragen van één van de bovenstaande maatregelen of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op.

 

Deel deze blog