De Wet Arbeidsmarkt in balans: wat moet u als werkgever regelen?

Per 1 januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag door ingang van de “Wet arbeidsmarkt in balans” (hierna “WAB”). Hierbij informeren wij u over wat er gaat veranderen en hoe u ervoor zorgt dat uw bedrijf klaar is voor de WAB.

Per 1 januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag door ingang van de “Wet arbeidsmarkt in balans” (hierna “WAB”). Hierbij informeren wij u over wat er gaat veranderen en hoe u ervoor zorgt dat uw bedrijf klaar is voor de WAB.

 

Het doel van de WAB

Het doel van de WAB is om het aannemen van vast personeel weer aantrekkelijk te maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid.

 

Maatregelen uit de WAB

De invoering van de WAB brengt op 1 januari 2020 de volgende veranderingen met zich mee:

 

Vast contract: lage WW-premie, flexcontract: hoge WW-premie

Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven. Werkgevers betalen vanaf 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. 

 

Nieuwe mogelijkheid voor ontslag: cumulatiegrond

Er wordt een ontslaggrond toegevoegd: de cumulatiegrond. Op deze manier wordt ontslag ook mogelijk wanneer omstandigheden uit verschillende ontslaggronden samen een redelijke grondslag voor het ontslag opleveren.  Wel is het zo dat de rechter een extra vergoeding aan de werknemer kan toekennen wanneer hij of zij op basis van deze grondslag ontslagen wordt.

 

Transitievergoeding vanaf 1e werkdag

Wellicht de belangrijkste wijziging voor werkgevers is dat een transitievergoeding verschuldigd is vanaf de eerste werkdag. Zelfs als u een werknemer ontslaat in de proefperiode bent u een transitievergoeding aan de werknemer verschuldigd.

Daarbij verandert de berekening van de transitievergoeding. De hoofdregel is dat 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar betaald dient te worden.

 

Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten maximaal 3 jaar

Vanaf 2020 kunnen nog slechts drie tijdelijke contracten worden aangegaan voor maximaal drie jaar. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. Tot en met 31 december 2019 is het mogelijk om 3 tijdelijke contracten in maximaal 2 jaar aan te gaan.

 

Payrollwerknemer: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden

Werknemers die vanaf 2020 een payrollcontract krijgen, moeten minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als werknemers met dezelfde positie in het bedrijf.

 

Oproepwerknemers: minimale oproeptermijn en aanbod voor vaste uren na twaalf maanden

Als payrollwerkgever moet u zorgen dat uw payrollwerknemers vanaf 1 januari dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als medewerkers die werken bij het bedrijf waar uw payrollwerknemer werkt.

Als u een oproepwerknemer oproept dan moet u dit minstens 4 dagen van tevoren doen. Als u binnen vier dagen afzegt, dan heeft de oproepwerknemer recht op het loon over de uren waarop hij was opgeroepen.

Ook moet u de oproepwerknemer na 12 maanden een nieuw contract aanbieden voor een vast aantal uren.

 

 

Welke stappen moet u nemen?

  1. Controleer waar uw werknemers zich bevinden in de ketenregeling. Pas uw eventuele aanbod voor een volgend contract hierop aan.

 

  1. Controleer uw arbeidsovereenkomsten, met name de nulurencontracten en de min-maxcontracten. Hierin zal namelijk onder andere verwerkt moeten worden dat de werknemer alleen verplicht is om te komen werken wanneer hij of zij vier dagen van tevoren opgeroepen wordt.

 

  1. Indien u payrollers in dienst heeft: ga in overleg met het payrollbedrijf en maak duidelijke afspraken, onder andere over de kosten. Vanaf 2020 krijgen payrollers die bij u werken bijna dezelfde status als uw eigen werknemers. Zij hebben recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 

  1. Pas de ontslagprocedure aan: een volledige dossieropbouw wordt nu nog belangrijker aangezien u op basis van een combinatie van ontslaggronden werknemers kunt ontslaan. Dit moet dan uiteraard wel uit het dossier blijken.

 

  1. Controleer of het personeelshandboek nog actueel is. Maak een versie voor 2020 en informeer het personeel over de aanpassingen die zijn doorgevoerd.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Wij helpen u graag verder.

 

Deel deze blog