Non-conformiteit bij een consumentenkoop: welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking?

Dagelijks worden overeenkomsten gesloten tussen consument en verkoper. Het kan daarbij voorkomen dat de zaak, gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. U heeft bijvoorbeeld een auto gekocht en al na enkele weken begint de auto gebreken te vertonen. Er is dan sprake van non-conformiteit. Een non-conforme zaak kan een veelvoud aan kosten met zich meebrengen. Welke kosten komen voor vergoeding in aanmerking?

Kosten voor vervanging, herstel of ontbinding

Indien sprake is van een non-conform goed, heeft de consument in de eerste plaats recht op kosteloze vervanging of herstel. In de tweede plaats heeft de consument, indien vervanging of herstel onmogelijk of buiten verhouding is, recht op prijsvermindering of ontbinding. Kosteloze vervanging betekent dat de consument geen vergoeding hoeft te betalen voor het gebruik van de non-conforme zaak voordat deze werd vervangen. Bovendien houdt kosteloze vervanging in dat de consument geen vergoeding hoeft te betalen voor het verwijderen van de non-conforme zaak en het installeren van de vervangende zaak. Ook de kosten van verzending, loon en materiaal komen voor rekening van de verkoper. Daarnaast kunnen ook andere kosten voor rekening van de verkoper komen. Gezichtspunten voor het bepalen hiervan zijn (1) of de kosten het gevolg zijn van het non-conforme goed en (2) of de kosten nodig zijn om het goed in overeenstemming met de koopovereenkomst te brengen.

Bovenstaande heeft betrekking op vervanging, maar hetzelfde geldt voor herstel en mogelijk ook voor ontbinding.

Schadevergoeding

Voor overige kosten dient een onderscheid te worden gemaakt tussen kosten die de producent dan wel de verkoper dient te vergoeden. Letselschade en schade aan zaken die niet bedrijfsmatig worden gebruikt, veroorzaakt door een veiligheidsgebrek in het non-conforme goed, dient de producent te vergoeden. Voor zover de consument de schade niet bij de producent kan verhalen, dient de verkoper de kosten te vergoeden. Dit laatste geldt ook als de verkoper het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen of de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd. Buiten deze gevallen om dient de verkoper schade te vergoeden voor zover de tekortkoming aan de verkoper toerekenbaar is. De verkeersopvatting brengt met zich mee dat non-conformiteit al snel aan de verkoper toegerekend kan worden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat enkel vermogensschade voor vergoeding in aanmerking komt. Voorbeelden van kosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn: onderzoekskosten en kosten om de derving van genot te ondervangen of te beperken, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan de huur van een vervangend goed.

Kortom, het hangt van de soort kostenpost af of deze voor vergoeding in aanmerking komt.

Heeft u een consumentenkoop gesloten en vertoond het goed gebreken? Of heeft u een goed aan een consument verkocht en wilt u weten wat uw rechten zijn?
Neem dan contact met ons op. U kunt met ons in contact komen door te e-mailen naar info@bizz-solutions.nl of te bellen naar 010-3070461.

Deel deze blog