Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud vervanger van de Werktijdverkorting

Tot vorige week was er de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling werktijdverkorting. Van deze regeling kon gebruik worden gemaakt wanneer er sprake was van buitengewone gebeurtenissen.

Deze kon door de werkgevers worden aangevraagd indien er tijdelijk minder of geen werk was voor de werknemers. Vele ondernemers wilden gebruikmaken van deze regeling vanwege het Coronavirus. Het systeem was hier echter niet op berekend waardoor de Werktijdverkortingsregeling is vervangen door Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

 

Wat is de NOW?

Nu veel ondernemers door het Coronavirus geen of weinig werk hebben, is het doel van de NOW om werkgevers financieel tegemoet te komen. Het voordeel van deze regeling ten opzichte van de werktijdverkorting is dat deze sneller kan worden aangevraagd, de aanvraag is vereenvoudigd en er is een grotere financiële compensatie.

Bedrijven die te maken hebben met minimaal 20% verwacht omzetverlies, kunnen gebruik maken van de NOW. De NOW zorgt voor een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% van het loon van de werknemers gedurende een periode van 3 maanden. Deze periode kan eenmalig met drie maanden worden verlengd. Deze regeling geldt niet alleen voor vaste werknemers maar ook voor flexibele contracten, zoals oproepcontracten en uitzendkrachten.

 

Wat zijn de vereisten?

Zoals hiervoor al aangegeven moet er sprake zijn van minimaal 20% verwacht omzetverlies. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor een tegemoetkoming. Als de werkgever gebruik wil maken van de NOW regeling, dan mag de werkgever geen van zijn personeel ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen in de periode waarvoor tegemoetkoming wordt aangevraagd.  

 

Hoe werkt de NOW?

Zodra de werkgever een NOW heeft aangevraagd voor zijn werknemers, dan zal het UWV maximaal 90% van het loon uitkeren aan de werkgever. De werkgever moet het overige deel van het loon betalen.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling. Dit betekend dat als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom. Mocht er 50% van de omzet wegvallen, dan is de tegemoetkoming 45% van de loonsom. Indien er 25% van de omzet wegvalt, dan is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Als u een aanvraag heeft ingediend, dan krijgt u van UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet was. Later ontvangt de werknemer een definitieve vaststelling van de tegemoetkoming, waarin een correctie plaats kan vinden als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.
 

Hoe kunt u NOW aanvragen?

De aanvraag moet worden ingediend bij het UWV. Dit is echter op dit moment nog niet mogelijk, omdat de maatregel pas vorige week is aangekondigd.

 

Conclusie

De overheid wil de ondernemers door middel van NOW financieel tegemoet komen. Daarnaast moet de regeling ervoor zorgen dat de ondernemers geen personeel ontslaan. Heeft u hulp nodig met het aanvragen van NOW of wilt u weten welke andere mogelijkheden voor financiele overheidssteun er zijn gedurende het Coronavirus? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Deel deze blog