Ontslag wegens disfunctioneren: wat zijn de regels?

Het gebeurt nogal eens, een werknemer functioneer niet (meer) naar behoren. Onder omstandigheden kunt u de werknemer ontslaan wegens disfunctioneren. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in artikel 7:669 BW.

Het gebeurt nogal eens, een werknemer functioneer niet (meer) naar behoren. Onder omstandigheden kunt u de werknemer ontslaan wegens disfunctioneren. De voorwaarden hiervoor zijn opgenomen in artikel 7:669 BW.

Voordat u als werkgever een arbeidsovereenkomst kunt opzeggen moet er een redelijke grond voor die opzegging bestaan. Een van de gronden is het disfunctioneren van de werknemer. U moet aannemelijk maken waarom u van mening bent dat de werknemer niet meer goed functioneert.

Van belang is dat de werknemer op de hoogte is van zijn functiebeschrijving. De rechter bepaalt namelijk aan de hand van de functiebeschrijving of uw werknemer zijn werk niet goed verricht.


Vervolgens moet u de werknemer erop wijzen dat hij niet naar behoren functioneert. Dit houdt in dat u de werknemer meerdere malen moet vertellen dat hij niet goed functioneert en waarom u dat vindt. Het is van belang dat deze gesprekken op papier worden gezet, bijvoorbeeld door middel van gespreksverslagen.

U moet de werknemer altijd de gelegenheid bieden om zichzelf te verbeteren. Hierbij is van belang dat u hem concrete aanwijzingen geeft over hoe hij zichzelf moet verbeteren. Vaak moet u de werknemer een verbetertraject aanbieden, zoals bijvoorbeeld aanvullende scholing of training. Maak een concreet en schriftelijk verbeterplan met alle noodzakelijke verbeterpunten. Wanneer de zaak eventueel bij de rechter komt, moet u aantonen dat u uw best heeft gedaan om het disfunctioneren van de werknemer te verbeteren.


De ongeschiktheid van de werknemer mag niet veroorzaakt zijn door arbeidsomstandigheden of een gebrek aan scholing. Als een werknemer bijvoorbeeld wordt verplicht om te werken in een ruimte die niet geschikt is voor de uit te voeren werkzaamheden, dan kan niet van hem worden verwacht dat hij zijn functie naar behoren vervult. Wanneer scholing essentieel is voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst, dan moet dit door u aan de werknemer worden aangeboden. Niet in alle gevallen zal scholing nuttig of noodzakelijk zijn, maar in die gevallen waar dat wel zo is, moet u uw werknemer de noodzakelijke scholing aanbieden.


Als aan de bovenstaande eisen is voldaan, kan nog niet meteen worden overgegaan tot een ontslag op grond van disfunctioneren. Er zal nog getoetst moeten worden of u de werknemer eventueel een andere functie kan aanbieden die past bij zijn capaciteiten. Als er zicht op herplaatsing is, dan bent u in beginsel verplicht om de werknemer scholing aan te bieden.

Kortom: bent u niet tevreden met hoe uw werknemer zijn of haar werk uitvoert? Vertel de werknemer dit en geef de werknemer de kans zichzelf te verbeteren.

Stel samen met de werknemer een plan van aanpak op met verbeterpunten. Biedt de werknemer  zo nodig scholing aan en doe uw best om de werknemer te helpen.

 

Deel deze blog