Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Indien een werknemer langdurig ziek is, is de werkgever verplicht het loon van de werknemer door te betalen. Deze zekerheid tot doorbetaling geldt echter niet voor de ondernemer. Op het moment dat u als ondernemer om wat voor reden dan ook niet meer in staat ben om arbeid te verrichten, dan wordt dit inkomstenverlies niet gecompenseerd. De gevolgen van zo'n situatie spreken voor zich. Om te voorkomen dat u als ondernemer geen inkomsten meer genereert op het moment dat je arbeidsongeschikt ben, kan u zich laten verzekeren door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.