Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA)

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering lijkt op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, in die zin dat beide verzekeringen een ondernemer beschermen tegen aansprakelijkheid van andere personen. Het verschil in de verzekeringen zit hem in het feit dat de schade die door de verzekeringen wordt gedekt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt een verzekerde namelijk tegen aansprakelijkheid in het kader van de beroepsuitoefening (dit type schade wordt onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet gedekt). Voorbeelden hiervan zijn een advocaat die vergeet een bezwaarschrift op tijd in te dienen waardoor een cliënt veel schade lijdt of een gebouw dat instort doordat de architect een fout heeft gemaakt in de bouwtekening.