UPDATE privacyverklaring per 30 juli 2020:

Wij zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens (http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-311/18).

Bizz Solutions is zich ten zeerste bewust van de noodzaak van goede beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij hebben interne richtlijnen vastgelegd waarin exact beschreven staat hoe onze medewerkers met persoonsgegevens om moeten gaan. De persoonsgegevens van onze klanten en relaties worden door ons dan ook niet op Amerikaanse servers opgeslagen. Wij maken gebruik van servers die in Nederland staan en uiterst streng beveiligd zijn. 

Wel maken wij gebruik van Google Analytics op onze website. Wij zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. Als wij een passende oplossing hebben, zullen wij u hierover informeren via deze privacyverklaring.

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

 

Privacyverklaring Bizz Solutions

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van jouw persoonsgegevens bij het gebruik van de website www.bizz-solutions.nl, alsmede bij de dienstverlening van Bizz Solutions. 

Bizz Solutions respecteert de privacy van de bezoekers op de website en gaat vertrouwelijk om met jouw persoonlijke informatie en verwerking hiervan.

Op grond van de AVG wordt Bizz Solutions aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke. Daarom vindt je in deze privacyverklaring terug welke persoonsgegevens wij verwerken en wat wij met deze persoonsgegevens doen.

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor de diensten van Bizz Solutions, vragen we jou om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in ons klantensysteem en worden gebruikt om onze diensten aan jou te kunnen leveren.

Jouw persoonsgegevens kunnen door ons worden gebruikt om jou te informeren over onze producten en –diensten. Dit gebeurt enkel wanneer jij hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Je kunt het ontvangen van onze mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Bizz Solutions. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden zonder jouw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Bizz Solutions.

 

De persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens (niet alle gegevens zijn bij alle diensten van toepassing):

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Beroep;
  • Geboortedatum;
  • Bedrijfsnaam
  • Hoe lang je al ondernemer bent;
  • Bankrekening;
  • KvK-nummer;

 

De AVG-grondslagen

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: 

Grondslag 1 – Toestemming

Wij vragen toestemming aan jou voor het gebruiken van jouw persoonsgegevens. Deze toestemming vragen wij door onderaan een bestelformulier voor akkoord te vinken. 

Grondslag 2 -  Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Wij verwerken persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst. Het doel van de overeenkomst is niet gericht op het verwerken van jouw persoonsgegevens, maar heeft een ander doel, namelijk het verstrekken van informatie en advies.

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Hier komen wij hieronder op terug. 

 

Gegevensverwerking

Jouw persoonsgegevens en de daarmee gepaard gaande privacy worden met de grootst mogelijke zorgzaamheid verzamelt, verwerkt en, slechts indien nodig, bewaard.

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van dienstverlening. Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

De bewaartermijnen

Bizz Solutions voldoet aan de bewaartermijnen die gesteld worden voor de verwerking van de persoonsgegevens. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dit noodzakelijk is voor het uitvoern van de dienstverlening, echter maximaal tot 3 jaar na het afronden van de betreffende dienstverlening.

 

Het register van verwerkingsactiviteiten 

Bizz Solutions heeft een register van verwerkingsactiviteiten opgesteld.  

 

De beveiligingsmaatregelen

Bizz Solutions heeft diverse beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Zo maken wij onder andere gebruik van beveiligde computers, software en maken wij gebruik van versleuteling van gegevens. 

Jouw rechten

Op grond van de AVG heb je de volgende rechten:

-        Recht op inzage;

-        Recht op rectificatie en aanvulling;

-        Recht op vergetelheid;

-        Recht op beperking van de verwerking;

-        Recht van bezwaar

Wij hebben een procedure opgesteld voor het geval dat je verzoekt om een jou toekomend recht uit te oefenen. Wanneer je gebruikt wilt maken van één van de hierboven genoemde rechten, dan kun je dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@bizz-solutions.nl. Wij zullen dan binnen maximaal 14 dagen reageren. 

 

Cookies 

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit doen wij voor statische doeleinden om het gebruik van onze website zo makkelijk mogelijk te maken. Deze gegevens anonimiseren wij zoveel mogelijk en deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bizz Solutions gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe onze website gebruik wordt.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op haar servers. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bizz Solutions heeft hier geen invloed op en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en LinkedIn. In de privacyverklaring van de betreffende bedrijven kun je zien hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Deze verklaring is alleen van toepassing op de dienstverlening van Bizz Solutions en op onze website.  Bizz Solutions kan deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

 Bizz Solutions B.V., 2020