Dit is het informatiebeveiligingsincidenten en datalekken, in toevoeging op het privacybeleid van Bizz Solutions. In dit protocol wordt uitgelegd hoe Bizz Solutions omgaat met de melding, beoordeling en afhandeling van beveiligingsincidenten en datalekken. Het doel hiervan is het voorkomen van beveiligingsincidenten en datalekken. Dit protocol is van toepassing op de gehele organisatie van Bizz Solutions.

Op grond van de AVG zijn de eisen voor bescherming van persoonsgegevens aangescherpt. Ten gevolge hiervan is Bizz Solutions verplicht een protocol op te stellen waarin staat hoe wij omgaan met informatiebeveiligingsincidenten en datalekken.

Download het protocol informatiebeveiligingsincidenten en datalekken (Word-document)